Postup prací

Postup výstavby

Fáze 1 - úprava terénu a hloubení jámy
Zajistíme kompletní práce pro přípravu uložení bazénu. Zaměření, výkopové práce, vybetonování.

Přípravné zemní práce:
výkop - vybagrování jámy, odvoz zeminy na skládku, přípradné ponechání zeminy, nebo i její část, na pozemnku (dle přání zákazníka), příprava pro odvodnění, filtrační šachtu, pro kontrolní jímku, vyrovnání dna výkopu štěrkem, instalace drenážního dna pro odvodnění, dorovnání dna výkopu, vykrmování dna kari sítí, betonáž dna, izolace dna (extrudovaným polystyrenem)

Fáze 2 - uložení bazénu

Fáze 3 - Úprava okolí a zapojení filtrace
Dlažba, kámen, beton.... dle Vašich požadavků

Po uložení bazénu dodavatelem a montáže bazénové technologie následují dokončovací práce:
postupné vyzdívání opěrné zdi, postupné obetovonání skeletu bazénu armovaným betonem, dosypání zbývajícího prostoru jámy, zhotovení armované podkladové desky kolem bazénu (betonový věnec) a pod. Zastřešení bazénu, pokládka dalžby dle výběru zákazníka, nebo pokládka jiného povrchu (např. dřeva) kolem bazénu a pod zastřešení bazénu.